1. Het verblijf in het sportcentrum geschiedt op eigen risico van de bezoeker.
2. Iedere aansprakelijkheid van schade aan personen en zaken valt buiten de aansprakelijkheid van de directie.
3. Meebrengen van breekbare voorwerpen naar plaatsen waar het gevaar oplevert voor anderen, is niet toegestaan.
4. Correcte kleding en handdoek zijn verplicht.
5. De directie behoudt zich het recht voor bij wangedrag verdere toegang tot het sportcentrum te ontzeggen.
6. Bij een ernstige blessure kan een lidmaatschap vanaf de dag van ziekmelding tijdelijk stopgezet worden.
7. Registreren geschiedt middels de ledenpas van Meer Sports voor aanvang van de training.
8. Sportlessen zijn niet overdraagbaar aan derden.
9. Het lidmaatschap gaat in vanaf de inschrijfdatum. De vaste periode van het abonnement gaat in vanaf de eerste volle maand, de dagen die hieraan vooraf gaan worden apart in rekening gebracht.
10. Na de vaste periode van het abonnement loopt het abonnement stilzwijgend door met een opzegtermijn van 1 maand.
11. Vakantieverzuim is voor eigen rekening.
12. Incasso vindt plaats rond de eerste en/of zestiende van de maand.
13. Indien automatisch incasso niet uitgevoerd kan worden er stornokosten in rekening gebracht.
14. Beëindigen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk. 15. De opzegtermijn bedraagt 1 maand. Ingaande vanaf de 1ste van de volgende maand. Een lidmaatschap met een vaste periode is opzegbaar vanaf één na laatste maand van de overeenkomst met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.
16. Tot 3 maanden na beëindiging van het lidmaatschap kan de ledenpas onbeschadigde en ongeschonden worden ingeleverd waarna € 12,00 borg wordt geretourneerd.
17. In geval van klachten met betrekking tot de (uitvoering van de) diensten van Meer Sports kan het lid een klachtenmail sturen naar: receptie@meersports.nl. Hierin dient het lid in elk geval te vermelden:
  • Zijn/haar contactgegevens
  • 2. Het Meer Sports leden- of pasnummer en
  • 3. Een duidelijke omschrijving van de klacht.
18. Door ondertekening geeft deelnemer toestemming voor het gebruik van foto’s en/of video’s voor commerciële doeleinden en voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.
19. Door ondertekening gaat deelnemer akkoord met het portretrecht van Meer Sports door cameratoezicht in de reguliere ruimten binnen het sportcentrum, het reglement en de algemene voorwaarden van Sport en Healthclub Meer Sports.
gymster-subscribe-image
Blijf altijd op de hoogte
Schrijf je direct in en blijft op de hoogte van het laatste nieuws.